درباره ما

ماموریت هر سازمان نشان دهنده فلسفه وجودی آن سازمان است و مقصود و هدف تاسیس سازمان را بیان می کند . هر سازمانی برای پاسخ به مجموعه ای از نیازها تاسیس می شود و هدف غایی آن تامین نیازی مشخص است .

تبیین ماموریت هر سازمان علاوه بر اینکه وحدت بخش است ، مبنای تخصیص منابع را نیز تعیین می کند و دیگر اینکه جهت دهی به مجموعه فعالیت های متوازن سازمان را برای نیل به آن ، ترسیم می کند. از آنجایی که در چشم انداز حوزه هنری آمده است ” حضور فعال و جریان ساز درونی و بیرونی در سپهر هنر اسلامی و محور بودن در جذب و پرورش هنرمندان متعهد و تولید آثار نمونه و فاخر از هنر اسلامی ” ماموریت ما اینگونه است :

در زمینه سینما فعالیت می کنیم و می کوشیم شاخص های ساخت و نمایش آثار سینمایی و پخش را ارتقا داده تا از این مسیر به توسعه مخاطبان و رضایتمندی آنان نایل شویم.

بر همین مبنا ، چشم انداز ما عبارت است از : ” معرفی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز به عنوان سازنده و اداره کننده ی سینماهایی مقبول تماشاگران و موثر در جریان پخش و نمایش فیلم در سپهر ایران اسلامی “

sign

 

رسول شهابیان – مدیر امور سینمایی