سینما پیام

مدیر سینما

سینما پیام

نام سینما: سینما پیام
تاریخ تاسیس: ۱۳۱۵
مدیر سینما: جواد شکری سبوکی
تعداد صندلی: ۵۴۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه دو مطلوب
آدرس و تلفن سینما: چهارراه زند               ۰۷۱۳۲۳۰۱۴۱۶

سانس ها:  : ۱۱:۳۰ –  ۱۳:۳۰ –  ۱۵:۳۰  –  ۱۷:۳۰  – ۱۹:۳۰  – ۲۱:۳۰

هزینه ی بلیط: ۱۰۰۰۰ تومان / سه شنبه ها (۵۰۰۰ تومان)

محل سینما بر روی نقشه

فیلم در حال اکران

تصاویری از محیط سینما