سینما شیراز

مدیر سینما

سینما شیراز

نام سینما: سینما شیراز ( قیام سابق )
تاریخ تاسیس: ۱۳۴۳
مدیر سینما: علیرضا یزدانی
تعداد صندلی: ۶۵۰ عدد
درجه بندی سینما: درجه یک
آدرس و تلفن سینما: چهارراه خیرات                   ۰۷۱۳۲۳۰۶۰۴۳

سانس ها:  ۱۵:۰۰    –   ۱۷:۰۰    –    ۱۹:۰۰    –   ۲۱:۰۰

هزینه ی بلیط: ۱۰۰۰۰ تومان / سه شنبه ها (۵۰۰۰ تومان)

محل سینما بر روی نقشه

تصاویری از محیط سینما