دیدن این فیلم جرم است

 

دیدن این فیلم جرم است!

●سینما ایران – تلفن: ۳۲۲۴۶۱۵۷

●سینما شیراز – تلفن: ۳۲۳۰۶۰۴۳

●خرید حضوری از گیشه ی سینما

●خرید آنلاین بلیت سینماها از گیشه ۷

www.Gishe7.ir